Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLOGOVŠEK

Prezime GLOGOVŠEK je jedno od onih prezimena koja su jedinstvena i rijetka. Njegovo porijeklo seže u sjevernu Hrvatsku, regiju Međimurje. Ovo je prezime vrlo zanimljivo iz nekoliko razloga, a najznača