Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLOGOVAC

Odlomak 1: Povijest i genealogija obitelji GlogovacPrezime Glogovac je jedno od mnogobrojnih prezimena koja svoje korijene vuku iz bogate hrvatske povijesti. Prema dostupnim izvorima, prezime Glogov