Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLOGAČ

Prezime Glogač je jedno od onih prezimena koja se ne čuju često, ali kada se čuju, postavlja se pitanje kako je došlo do takvog prezimena. Prezime Glogač potječe iz Hrvatske, a ime Glogač je nastalo o