Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLOBOČNIK

Prezime Globočnik ima zanimljivo značenje i duboko ukorijenjeno porijeklo. U prvom odlomku članka, istražit ćemo značenje prezimena Globočnik i njegovu povezanost s geografskim obilježjima i zemljopis