Financije

Prednosti i izazovi online kreditiranja

Brzina i dostupnost ključne su prednosti i izazovi online kreditiranja, koje današnje financijsko tržište istodobno doživljava kao svoje glavne adute i glavne prepreke. Sa stanovišta korisnika, online