Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLIVETIĆ

Prezime GLIVETIĆ je relativno rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj. Značenje i porijeklo ovog prezimena ima duboke korijene u hrvatskoj povijesti.Glivet je starohrvatska riječ koja se o