Tech

Kako staviti sliku u pjesmu

Svaki put kada slušamo pjesmu, stvaramo mentalnu sliku koja nam pomaže da doživimo emocije koje pjesma izaziva. Međutim, dodavanje stvarne slike u tekst pjesme može dodatno obogatiti doživljaj i dati