Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LAUTAR

Prezime LAUTAR je jedno od onih prezimena koja se vežu uz neki zanat ili posao. U ovom slučaju, prezime LAUTAR povezano je s glazbenim zanatom. Značenje prezimena LAUTAR često se objašnjava kao osoba