Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Gizdava

Ime Gizdava je vrlo neobično ime koje se rijetko susreće u današnje vrijeme. No, unatoč svojoj rijetkosti, ovo ime ima zanimljivo značenje i porijeklo.Prema nekim izvorima, ime Gizdava potječe od st