Zanimljivosti

Kako se upotrebljava gips

Zanimljivo je da se sadra upotrebljava još od Antike, ali iako se stalno izmišljaju i stvaraju novi jednako primjenjivi materijali, gipsani prah je ostao i dalje u upotrebi. Kako se upotrebljava gips