Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GERMANOVIĆ

Prezime GERMANOVIĆ izuzetno je zanimljivo kad je u pitanju njegovo značenje i porijeklo. Ono se povezuje s njemačkim podrijetlom te ima duboko ukorijenjene etimološke korijene. Ovo prezime ima značenj