Kvasac je živi organizam. Potrebna mu je hrana i vlaga za razvoj. Postoje 2 glavna oblika kvasca: pivski kvasac i pekarski kvasac. Pivski kvasac se prvenstveno koristi u proizvodnji piva, a pekarski k