Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GERARD

Prezime GERARD ima dugu povijest i zanimljivu etimologiju. Ovo prezime potječe iz francuskog jezika i može se naći u različitim oblicima u mnogim dijelovima Europe. Značenje prezimena GERARD može se p