Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Gera

Imena su odraz naše kulture i tradicije. Ona nam govore o našoj povijesti, običajima i vrijednostima. Ime Gera je jedno od onih imena koja su zanimljiva i privlačna. Ovo ime ima svoje porijeklo u Grčk