Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GEORGIEV

Prezime Georgiev jedno je od najčešćih prezimena u Bugarskoj, ali može se pronaći i u drugim zemljama s pravoslavnom tradicijom kao što su Makedonija, Srbija i Rusija. Ovo prezime ima zanimljivo znače