Zanimljivosti

Što je trokut

Trokut je geometrijski lik koji ima tri stranice i tri vrha ili kuta. Uobičajeno se vrhovi ili kutevi obilježavaju slovima A, B i C koji služe i kao oznake u matematičkim izračunima površine trokuta,