Zanimljivosti

Što je pravac

Pravac se kao osnovni matematički i geometrijski pojam promatra kao nit ili zraka svjetlosti koja nije omeđena ni s jedne strane. Aksiomi pravca definiraju da se kroz dvije točke može provući samo jed

Zanimljivosti

Što je polupravac

Polupravac je poluomeđena ravna crta koja na jednoj strani ima točku dok se na drugoj strani proteže u beskonačnost. Točka koja je označena je početna točka, a za razliku od pravca koji nema dvije kra

Zanimljivosti

Koji su geometrijski likovi

Geometrijski likovi su prema geometrijskoj teoriji Euklidske geometrije ravnine koje su omeđene s obređenim brojem dužina i zakrivljenih crta. Geometrija poznaje ravnine omeđene dužinama kao mnogokute