Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RUPE

Prezime RUPE je jedno od onih prezimena koja su prilično rijetka u Hrvatskoj, ali svejedno ima svoje značenje i porijeklo. Prema dostupnim podacima, prezime RUPE se spominje u Hrvatskoj, Sloveniji, Au