Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SOPKA

Prezime SOPKA ima svoje korijene u češkom jeziku, gdje se riječ "sopka" odnosi na vulkansku planinu ili brdo. Prezime je stoga vjerojatno nastalo kao nadimak za osobu koja je živjela u blizini vulkans

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLAVICA

Prezime GLAVICA jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima, potječe iz Dalmacije. Kao što samo ime govori, prezime GLAVICA dolazi od riječi "glava" koja se odnosi na vrh ili gorn