Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MEĐIMOREC

Prezime MEĐIMOREC može se pronaći u Hrvatskoj te je karakteristično za područje Sisačko-moslavačke županije, posebice za općinu Popovaču. Ovo prezime sastoji se od dvije riječi: MEĐI i MOREC.Riječ