Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Višesava

Ime Višesava sastoji se od dvije riječi: "više" i "sava". "Više" u ovom slučaju znači "mnogo" ili "više od jednog", dok "sava" predstavlja rijeku. Zajedno, ime Višesava može se prevesti kao "mnogo rij