Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Istan

Ime Istan ima dugu i zanimljivu povijest koja seže sve do antičkih vremena. Postoji nekoliko teorija o tome kako je grad dobio svoje ime, a svaka od njih ima veze s povijesnim događajima.Prema jedno