Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽIVKOV

Prezime Živkov ima svoje korijene u slavenskoj kulturi i tradiciji. Ovo prezime potječe od muškog imena Živko, koje ima značenje "živahan" ili "živopisan". Prezime Živkov se sastoji od prezimena Živko