Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ZEBOLC

Prezime Zebolc je relativno rijetko prezime koje se najčešće može naći u Hrvatskoj, ali i u nekim dijelovima Slovenije. Prezime ima zanimljivo porijeklo i jedinstveno značenje koje je intrigiralo mnog