Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽAPER

Značenje i porijeklo prezimena ŽAPER može biti zanimljiva tema za mnoge ljude koji se interesiraju za svoje korijene i porijeklo. Prezime ŽAPER ne zvuči uobičajeno na hrvatskim prostorima, pa je mnogi