Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VULJE

Značenje i porijeklo prezimena VULJE: Odakle potječe?Prezime VULJE ima svoje korijene u Hrvatskoj, a točnije u Dalmaciji. Prema nekim izvorima, prezime VULJE se može pronaći u Zadru, Šibeniku, Split