Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VUKELJA

Prezime Vukelja vrlo je često u Hrvatskoj, posebice u sjeverozapadnom dijelu zemlje. No, što zapravo znači Vukelja i odakle potječe?Prezime Vukelja sastoji se od dva dijela: "vuk" i "elja". "Vuk" je