Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VUKAŠINEC

Prezime Vukašinec ima duboko ukorijenjene korijene u Hrvatskoj. Njegovo značenje i porijeklo su zanimljivi i važni iz različitih razloga. Prezime Vukašinec sastoji se od dva dijela: "vuk" i "šinec". "