Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VRSALJKO

Značenje i porijeklo prezimena VRSALJKO: Povezanost s mjestom VrsaljkoPrezime Vrsaljko je jedno od rijetkih prezimena koje su nastale po imenu konkretnog mjesta. Ovo prezime se pojavljuje uglavnom u