Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VIŽINTIN

Prezime Vižintin jedno je od rijetkih hrvatskih prezimena koje ima jasnu talijansku etimologiju. Ono potječe od talijanskog prezimena Visentin, koje je nastalo od imena Visentinus, latinskog oblika os