Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VIŠNJIĆ

Prezime Višnjić je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj te se nalazi na 32. mjestu na popisu najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2017. godine, u Hrvatskoj živi preko 2.500 ljudi s p