Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VERGOT

Prezime VERGOT zvuči neobično i rijetko se susreće, pa je zanimljivo istražiti njegovo značenje i porijeklo. Prezime VERGOT potječe od francuske riječi "verge", koja označava štap, palicu, ali i muški