Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VELETIĆ

Značenje i porijeklo prezimena VELETIĆ: Odakle potječe?Prezime Veletić potječe iz Hrvatske te se uglavnom može pronaći u Dalmaciji i Hercegovini. Prezime je toponimnog porijekla, a njegovo značenje