Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VARŽAK

Prezime VARŽAK jedno je od manje poznatih hrvatskih prezimena, ali ima zanimljivo značenje i porijeklo. Prezime se najčešće pojavljuje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju i Varaždinu.Zn