Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VARŠIĆ

Prezime VARŠIĆ je prezime koje se često susreće na području Hrvatske. Ono potječe iz grada Varaždina, gdje je bilo jako rašireno u prošlosti, a danas se često susreće i u drugim dijelovima Hrvatske i