Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VAGAN

Prezime VAGAN ima zanimljivo porijeklo koje seže u srednji vijek. Vjerojatno je nastalo kao nadimak koji je označavao osobu koja je bila izrazito hrabra i jaka, te se borila poput vuka. Naime, u sredn