Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UZUR

Prezime UZUR može se pronaći u Dalmaciji, posebno u okolici Šibenika. Iako se ne radi o čestom prezimenu, postoje brojna domaćinstva u kojima se ovo prezime prenosi s koljena na koljeno. UZUR je prezi