Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UTVIĆ

Prezime Utvić ima svoje korijene u Hrvatskoj, a može se naći uglavnom u Dalmaciji, posebno u Splitu i okolici. Prema nekim izvorima, prezime Utvić potječe od imena koje je bilo često u ranom srednjem