Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena URANIĆ

Prezime Uranić je slavenskog porijekla i dolazi od imena Uran, koje se smatra staroslavenskim imenom. Ime Uran ima nekoliko značenja, a najčešće se tumači kao "nebo", "svemir" ili "bjelina". Prezime U