Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UNIĆ

Prezime UNIĆ je jedno od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini, a sporadično se javlja i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Ovo prezime ima slovensko podrijetlo i potječe od muškog imena Unek, ko