Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UKAS

Prezime UKAS nije u čestoj upotrebi, no ipak postoji grupa ljudi koja nose ovo prezime. Porijeklo prezimena UKAS je neizvjesno, no postoje neke teorije koje povezuju ovo prezime s određenim područjima