Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UKAJ

Prezime UKAJ predstavlja jedno od najpoznatijih prezimena među Albancima i često se javlja u Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i drugim zemljama u kojima Albanci žive. Ovo prezime vjerojatno je nastalo u A