Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UKA

Prezime UKA jedno je od najčešćih prezimena u Albaniji, a također se može pronaći i u drugim zemljama poput Kosova, Makedonije i Crne Gore. Prezime UKA ima duboko ukorijenjeno porijeklo u albanskom je