Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UJEVIĆ

Prezime Ujević prisutno je u Hrvatskoj već stoljećima. Prezime je nastalo od imena Uje, koje je bilo popularno ime u Dalmaciji u 18. i 19. stoljeću. Ujević je dakle patronimno prezime, odnosno prezime