Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena UHER

Prezime UHER ima svoje korijene u Mađarskoj, a danas se često susreće u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Značenje ovog prezimena nije točno poznato, ali se smatra da je riječ o nadimku ili imenu koje p