Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUTIŠ

Prezime TUTIŠ je relativno rijetko u Hrvatskoj, a potječe iz slavenskih korijena. Prema nekim izvorima, prezime TUTIŠ ima svoje porijeklo u riječi "tuta", koja se koristila u starom slovenskom jeziku