Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUTAVAC

Prezime Tutavac jedno je od mnogih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. No, iako je često prisutno u našoj zemlji, malo je poznato o njegovom značenju i porijeklu.Prema nekim izvorima, prezim