Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUŠEK

Prezime TUŠEK ima svoje korijene u Hrvatskoj, a vjerojatno potječe od imena koje se koristilo u prošlosti. U to vrijeme, ime "Tušek" bilo je uobičajeno u nekim dijelovima Hrvatske, a korišteno je za o