Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TURSIĆ

Prezime TURSIĆ potječe od turske riječi "tursun", što znači "Turčin". Prema nekim izvorima, prezime je nastalo tijekom Osmanlijskog Carstva kada su se ljudi selili iz Turske u Bosnu i Hercegovinu. Pre