Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUNTAR

Značenje i porijeklo prezimena TUNTAR: Odakle potječe?Prezime TUNTAR prilično je rijetko u Hrvatskoj, ali zato je veoma često u Sloveniji, s posebno izraženom koncentracijom u Podravini i Prekmurju.